Provozní řády jsou nepostradatelnou součástí správy objektu.  Způsob provozování objektu ovlivňuje obsahovou skladbu budoucího provozního řádu.

Prvotní osnova provozního řádu by měla být u novostavby a rekonstrukce součástí studie jako podklad pro projekt budovy. Osnova musí vycházet z regulovaných požadavků na stavby vymezených nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky (viz.níže).

Regulované požadavky na stavby:
– Mechanická odolnost a stabilita
– Požární bezpečnost
– Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
– Bezpečnost při užívání
– Ochrana proti hluku
– Úspora energie a ochrana tepla

Tvorba provozních řádů v ČR zatím není podchycena žádným legislativním předpisem a závisí proto především na základních požadavcích na stavby dle vyhlášky č. 68/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, dále pak na potřebách vlastníka objektu

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/provoz-technologii/11141-provozni-rady

Označeno v Blog